طبق درخواست مدیران و معلمین زحمتکش و فعال مدارس و توافق و قول پیگیری قبلی ، توزیع کتاب ها و اجرای طرح مطالعاتی آرامش ماندگار مورخ ۲۶ آذر ۹۶ در پایه اول و دوم ابتدایی دبستان محمد الدوره درجزین انجام شد.