محفل قرآنی ترتیل خوانی نوجوانان (عضو طرح مطالعاتی آرامش ماندگار )در آموزشگاه ابتدائی شهید فهمیده مهدی شهر.

از تلاش خالصانه مدیریت محترم سرکار خانم سعادت و همکارانشان تشکر می کنیم.

تاریخ : ۶ دیماه ۹۶

برای مشاهده ویدیوی مراسم کلیک کنید:

MVI_1454-cut