حضور کارشناسان طرح آرامش در اموزشگاه قدس رضوی. از تلاش استاد فرهیخته سرکار خانم نورانی و همراهانشان قدرشناسی می کنیم.