برای اولین بار:

📚 مسابقه کتاب‌خوانی تلگرامی شهید مطهری

🎁 همراه با جوایز ارزنده

⬅️ شرکت در مسابقه
▶️ t.me/motahari1_bot?start=121736169