چند سالی می‌شود که طنین یک هشدار به گوش بسیاری از ما رسیده است: «پیری جمعیت ایران». مطابق با آمارهای علمی، پیری جمعیت تهدیدی در قرن‌های بعدی نیست. این تهدید در همین چند دهۀ آینده گریبان‌گیر ما خواهد شد و بسیاری از میان‌سالان ما آن را خواهند دید.  همۀ کارشناسان جمعیت می‌گویند برای جلوگیری از تهدید پیری جمعیت مردم باید به فرزندآوری بیشتر روی بیاورند. هم‌زمان با طرح این هشدار و توصیه به مردم برای فرزندآوری بیشتر، سؤالات زیادی در ذهن مردم شکل گرفته است. این سؤالات موجب می‌شود مردم انگیزه‌ی عملی برای فرزندآوری بیشتر را پیدا نکنند. ایران جوان بمان بر آن است تا به این پرسش ها پاسخ گفته و به تعبیر مقام معظم رهبری گره های ذهنی مردم را در این زمینه بگشاید.11521_0

این کتاب در بخش های مختلفی به بررسی معضل پیری در ایران می پردازد.
عناوین بعضی بخش های این کتاب عبارتند از:
شعار فرزند کمتر زندگی بهتر چه شد؟
مگر شرایط امروز با دیروز تفاوت دارد؟
چرا باید از سالمندی جمعیت نگران باشیم؟
چرا کنترل جمعیت از سال هفتاد و یک متوقف نشد؟
آیا فکری برای اشتغال فرزندان آینده کرده اید؟
مشکلات اقتصادی و فرزند آوری
سنت های خداوند مهربان و روزی انسان
رابطه فقر و ایمان
افزایش جمعیت و کمبود منابع طبیعی
و ….